شن نخودی در اصفهان

شن نخودی – فروش شن نخودی در اصفهان
شن

شن نخودی – فروش شن نخودی در اصفهان

شن نخودی گرد گوشه طبیعی شن نخودی دارای بافت سطحی صاف می باشند و از سایش سنگ ها در رودخانه…
دکمه بازگشت به بالا